>> Umenie a zábava >> hudba >> spev

Ako čítať noty poznámky v speve

Môžete byť požehnané s fantastickým zpěvního hlasu , ale chýba schopnosť čítať poznámky, ktoré ste sa spevu . Byť schopný počuť a nájsť poznámky spievať je samozrejme neccesity v speve , ale je schopný prečítať poznámky na stránke môžu učiť vokálneho partu oveľa rýchlejší proces . Prečítajte si nižšie a dozviete sa , ako čítať noty a nájdeš svoju schopnosť učiť sa pieseň výrazné zlepšenie! Návod
Stránka 1 < p > Hľadať vokálne linku vo vašej hudobnej skladby . Väčšina noty na trhu dnes zahŕňa tri palice ( množné číslo zamestnancov . ) Personál je súbor piatich liniek , na ktorých sú umiestnené hudobné noty a čítať . Spodné dve palice sú pre klavír poznámky . Horná sada piatich riadkoch je vokálne linky .
2 < p > Pochopte , že poznámky umiestnené na tratiach a vo verejných priestoroch zamestnancov dostať vyššie ihrisku vyššie , ktoré sú umiestnené a naopak . Nemusíte mať absolútny sluch ( schopnosť spoznať zvuk danom poznámky , ) vedieť , že ak jedna poznámka v piesni je umiestnený priamo nad predchádzajúcej poznámke v piesni , budete spievať o niečo vyššia ako predchádzajúca poznámka. Čítanie hudbu pre spev , môžete začať jednoducho po smere , že poznámky pohybovať pozdĺž zamestnancov . Myslíš , že vyššia v prípade , že poznámka posunie z predchádzajúcej poznámky , a nižšie , ak je ďalší poznámka sa pohybuje dole personál . Vezmite na vedomie , koľko vyšší alebo nižší podľa vzdialenosti ste sa presťahovali .
3 < p > Choď hlbšie v chápaní hudby . Zistiť, ktorý kľúč sa nachádzate . Personál bude buď v husľovom a basovom kľúči , a bude mať symbol predstavujúci zamestnanca ako takej . Symbol možno nájsť celú cestu na ľavej strane zamestnancov . Husľový kľúč symbol vyzerá ako vysoký vieru , a basový kľúč ako spätnú písmena " C " Basový kľúč poznámky začínajú pod stredom C na klavíri a sú zvyčajne napísané pre mužov spievať . Naopak , husľový kľúč poznámky sú nad stredom C a napísaná pre ženy .
4 < p > Prečítajte si poznámky tak , ako by ste si poznámky na klavír . Sú jeden v rovnaký . V husľovom kľúči , stred C je umiestnená na pomyselnej čiare pod spodnom riadku vašich zamestnancov . Odtiaľ poznámky postupujte podľa abecedy stúpa počet zamestnancov a striedavo medzi riadkami a medzier až G , a potom začať znovu s A. poznámku umiestni na prvé miesto nad stredom C je D , ďalší riadok je E , ďalší priestor F , ďalší riadok G , priestor , linka B , priestor C , rad D , priestor E , posledný riadok F , a pokračuje nad personálom v rovnakým spôsobom .
5 < p > Dozvedieť sa pokyny uvedené v basový kľúč . Uvedomte si , že stredná C je umiestnený v pomyselnom riadku nad zamestnancami, takže inými slovami , hudobne , to je medzi zamestnancami a výšok basov zamestnancov . Opäť poznámky budú nasledovať abecedy AG sa personál počnúc G na spodnom riadku , a pokračuje až ... priestor , linka B , priestor C , rad D , priestor E , rad F , G priestor , línie, priestor B a ste späť na strednej C treble clef pokračuje nahor . Pod zamestnancov basovom kľúči , poznámky pohybovať dole , stále nižšie rovnakým spôsobom .
6 < p > Zapamätajte si niekoľko viet a acrostics pre rýchlejšie čítanie . V husľovom kľúči , linky na zamestnancov často si pamätal používať vetu . Prvé písmeno každého slova vo vete predstavuje názov poznámky pre každý riadok . " Každý Good Boy Does Fine , " predstavuje poznámky ako E , G , B , D a F , počnúc E na spodnom riadku a prechod k F na hornom riadku . Slovo " FACE " sa používa na pamäti medzery v ceste nahor zamestnanca ako FAC a E. V basovom kľúči použitie " Dobrí chlapci Fine Always " pamätať GBDF a A ako poznámky na tratiach a " Všetky kravy žerú trávu " mať na pamäti , ACE a G pohybujúce sa na zamestnanca priestory .
7 < p > Máte pianista prehrávať hlasové poznámky a začať jednoducho po smere noty piesne sa pohybujú pozdĺž vokálne zamestnancov . Keď sa dostanete lepšie vypočutí ihrisko, skúste sa naučiť mená poznámky , ako je uvedené v krokoch 5 a 6 , a získať prehľad o muzikálnosti celého kusu hudby . S praxou , budete na vašej ceste k " pohľad spevu . " ( Umenie budú môcť spievať skladbu jednoducho tým , že číta poznámky . )

spev

súvisiace kategórie