>> Umenie a zábava >> Tanečné >> stepu

Ako to urobiť čaj pre dvoch vo stepu

Čaj pre dvoch kroku step je na rade . Keď to urobíte byt, pripomínam , že je to aa pečiatka , nie Stomp , v ktorom je použitá žiadna hmotnosť . Nepleťte si byt s príklopkou, ktorá je kefa krok . Čaj pre dvoch krok je často používaný v soft - shoe tance . Je to pivot turn a v tomto prípade sa to robí na ľavej strane , alebo counterclockwise.Things budete potrebovať
oblieka tanečné topánky
Zobraziť ďalšie inštrukcie
Stránka 1 < p > Byt vaša ľavá noha na ľavej strane .
2 < p > Klapka na pravej nohe , ako si začať zase doľava . ( Klapka je kefa krok . )
3 < p > Byt na ľavej a klapky ( kefa kroku ) na pravej strane . Tie sú ďalším otáčaním doľava . Môžete otáčať na ľavú nohu .
4 < p > Byt na ľavej strane , nasleduje chlopňou na pravej strane . Mal si robil úplné doľava , mimo otáčky v tomto bode .
5 < p > Byt na ľavej strane . Počet pre celú kombinácia je 1 a 2 , a 3 a 4.

stepu

súvisiace kategórie